Criteris de Compra

 • Proximitat: Quant més a prop millor.
 • Salut laboral: Condicions laborals dels treballadors
 • Productor/Elaborador: Prioritzem això a que sigui un distribuïdor
 • Criteris anticapitalistes: Algunes claus serien la mida de l'empresa o si són principiants.
 • Número d'incidències que comporta: Exemples:
  • Comanda mínima
  • Productes que no arriben
  • Parres del proveïdor
  • La manera de que ens arribi la comanda és massa complicada
 • Relació qualitat/preu
 • El gust